VÝDEJNÍ MÍSTO FUNGUJE Po-Pá 9:00-17:00, So 9:00-12:00. Brněnská 2424/53, Žďár nad Sázavou

Reklamační řád

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Na většinu výrobků poskytuje výrobce záruku v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak). Vaším dokladem o koupi výrobku je Prodejní doklad, který obdržíte vždy při dodání zboží.

Vyskytne-li se v záruční době vada výrobku, napište nám to na prodejna@aworld.cz

Uveďte číslo Vaší objednávky, název výrobku a popište závadu.

Podle typu zboží a povahy závady Vám doporučíme další postup, zda zboží zaslat přímo do servisu nebo reklamaci vyřešíme u nás.
Reklamace bude vyřešena do 30 dnů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vada výrobku v záruce:
Na zakoupené zboží je poskytována záruka dle údajů na záručním listě. Není-li k výrobku vystaven záruční list, jeho funkci plní prodejní doklad. U naprosté většiny výrobků se jedná o záruku v době 24 měsíců.

Prodejní doklad je nedílnou součástí záručního listu. Není-li k výrobku od výrobce připojen záruční list, nahrazuje jeho funkci Prodejní doklad. 

Pokud Objednatel zakoupil zboží v rámci své podnikatelské činnosti, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční dobu v tomto případě stanovují dovozci zboží do ČR. 

Objednatel se při reklamaci výrobku řídí reklamační řádem Dodavatele. Aktuální reklamační řád je uveden na stránkách.  

Při výskytu vady výrobku v záruční době informuje Objednatel o záruční vadě Dodavatele na emailu prodejna@aworld.cz . Objednatel uvede číslo objednávky, název výrobku, své jméno, e-mailovou adresu a popis závady. 

Dodavatel vyrozumí Objednatele o dalším postupu při reklamaci. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho dílů. Na vady vzniklé nevhodným zacházením ze strany Objednatele ani na mechanické poškození.


POŠKOZENÍ VÝROBKU PŘEPRAVOU:

Pokud zjistíte poškození obalu, zkontrolujte výrobek. Při poškození výrobku při přepravě, sepište s přepravcem protokol o poškození a neprodleně nás kontaktujte.

POŠKOZENÍ ZBOŽÍ SPEDIČNÍ SLUŽBOU:
V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně nás kontaktujte na telefonním čísle 739 029 035, obal výrobku uschovejte, budete ho potřebovat, jako důkazní materiál k vyřízení reklamace. poškozený obal musíte nafotit a poslat spolu s poškozeným výrobkem emailem na prodejna@aworld.cz. Pokud obal zlikvidujete, nebude možné reklamaci poškozeného výrobku vlivem přepravy, uznat.                                                                                                                                                                                   

Pozor: na nahlášení poškození spediční službou máte dva pracovní dny od převzetí zboží! Pracovník spediční služby Vás obratem kontaktuje a sepíše s Vámi formulář o poškození zboží přepravou. Od této chvíle řešíme reklamaci s přepravcem my. Na pozdější nahlášení reklamace poškození přepravou nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu se spediční službou nemůžeme brát ohled. 

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×