VÝDEJNÍ MÍSTO FUNGUJE Po-Pá 9:00-17:00, So 9:00-12:00. Brněnská 2424/53, Žďár nad Sázavou

Čistící přípravek na trouby a mikrovlnné trouby AEG/Electrolux M3OCS200

Kód: 10481
Tip
Neohodnoceno
Značka: AEG
209 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.6.2023

Detailní informace

Detailní popis produktu

Forma: sprej
Použití čističe: trouby
Měrný objem výrobku (l): 0.5

Nekorozivní sprej odstraňuje nejodolnější mastné skvrny. Je vhodný na trouby, mikrovlnné trouby a grily. Složení je nekompromisní vůči skvrnám a zároveň šetrné vůči povrchům. Vzhled spotřebičů bude déle novější.

• Velikost:1 bottle spray 500 ml
• Výška (mm):232
• Šířka (mm):100
• Hloubka (mm):50

Bezpečnostní upozornění:
H302 = Zdraví škodlivý při požití.
H312 = Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 = Dráždí kůži.
H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 = Zdraví škodlivý při vdechování.
H290 = Může být korozivní pro kovy.
H314 = Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 = Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 = Hořlavá kapalina a páry.
H304 = Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 = Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 = Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 = Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
P102 = Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 = Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.510
Výška (cm): 23.20
Šířka (cm): 10.00
Hloubka (cm): 5.00

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.590
Výška (cm): 5.00
Šířka (cm): 10.30
Hloubka (cm): 23.70
EAN: 7332543659425

Záruční doba: 24 měsíců

Doplňkové parametry

Kategorie: Velké spotřebiče
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX